Logo Taxasis

Salariu minim pe economie, incepand cu 01.07.2024, publicat in Monitorul Oficial 529/06.06.2024.

10.06.2024

Incepand cu 01.07.2024 prin HG 598/06.06.2024, salariul minim brut, garantat in plata, a fost modificat. Astfel, acesta devine, fara a include sporuri si alte adaosuri, 3.700 lei lunar, pentru un program normal de lucru in medie de 168.000 ore pe luna, reprezentand 22.024 lei/ora.

Potrivit Codului Muncii modificat, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata poate fi aplicat pentru un salariat pentru o perioada de maxim 24 de luni, conform art.164, alin. (2), de la momentul incheierii contractului individual de munca. Dupa expirarea perioadei respective, acesta va fi platit cu un salariu de baza superior salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata.

Modificarea a fost adusa prin OUG 130/2021, publicata in 18.12.2021 si ulterior, revizuita prin OUG 142/2021, publicata in Monitorul Oficial nr.1249/30.12.2021. In cazul care exista deja incheiat un contract individual de munca la 31.12.2021, perioada de maxim 24 de luni se va calcula incepand cu 1 ianuarie 2022.

Pentru toti salariatii care au nivelul salariului de incadrare, fara sporuri si alte adaosuri, mai mic decat nivelul stabilit prin HG 598/06.06.2024, respectiv 3.700,00 lei, trebuie sa li se intocmeasca acte aditionale la contractele individuale de munca, de modificare. Declararea se face in Revisal in termen de maxim 20 de zile de la data la care modificarea produce efecte.

De asemenea, tinand cont de modificarea nivelului salariului minim brut pe tara, trebuie avute in vedere:

-         Veniturile asimilate salariilor care stau la baza incadrarii in categoria de microintreprinderi, respectiv in cazul contractelor de mandat, trebuie aduse la nivelul a cel putin salariul minim, respectiv 3.700.00 lei;

-         Bazele de calacul la CAS si CASS, din declaratia unica, care se raporteaza la 6 salarii, 12 salarii si 24 salarii minime pe economie. Probabil aici vor aparea metodologii privind calculul.

-         Nivelul indemnizatiei minime zilnice pentru zilieri.

Nerespectarea prevederilor de catre societati, constituie contraventie si se sanctioneaza potrivit dispozitiilor art. 260 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si atrage anularea acordarii facilitatilor fiscale si recalcularea contributiilor si a impozitului.

Copyright Taxasist