Logo Taxasis

Din 01.04.2023 creste indemnizatia de delegare neimpozabila/diurna. Prin Ordinul 1235/2023 publicat in 29.03.2023 a fost modificata si alocatia de cazare si cuantumul indemnizatiei de detasare.

Incepand cu data de 01.04.2023 indemnizatia de delegare care sta la baza stabilirii indemnizatiei de delegare neimpozabile/ DIURNEI la nivelul altor entitati decat cele de stat, s-a majorat de la 20 lei/zi la 23 lei/zi.

Reevaluare cladire nerezidentiala

Cladirile care au alta destinatie decat cea de locuinta (indiferent ca sunt in proprietatea firmei, fie a persoanei)- sedii sociale cu activitate, puncte de lucru sedii secundare, taxarea se face la valoarea fiscala

Impozitul pentru dividendele interimare distribuite in 2022 nu se regularizeaza - impozitul pe dividende 8% din 2023 - obligatii suplimentare la CASS din 2023.

Prin Legea 370/2022 publicata in monitorul oficial din 20.12.2022, s-au adus clarificari cu privire la impozitul calculat si retinut asupra dividendelor interimare distribuite in cursul anului 2022 din profitul anului 2022, in baza situatiilor financiare interimare, ca o completare a prevederilor Ordonantei 16/2022, publicata in 15.07.2022.

Contractele de inchiriere (locatiune) obligatoriu trebuie declarate la ANAF de catre persoanele fizice in 30 de zile.

Prin OG 16/2022 s-a instituit obligatia, incepand cu 01.01.2023, pentru persoanele fizice, de a declara la ANAF in 30 DE ZILE, semnarea, modificarea si/sau incetarea contractelor de inchiriere/locatiune.

Modificarea conditiilor pentru microintreprinderi incepand cu 2023 prin Legea 370/2022 publicata in 20.12.2022.

In Monitorul oficial 1228 din 20.12.2022 s-au adus mai multe modificari ale OG 16/2022 privind aplicarea sistemului de impozitare pentru persoanele juridice romane, care doresc sa aplica impozitul pe veniturile microintreprinderilor.

Copyright Taxasist