Logo Taxasis

Auditarea situatiilor financiare anuale 2020 /interimare si audit intern - obligatorii pentru societatile comerciale – Reglementari contabile aprobate prin Ordin 1802/2014

Auditarea situatiilor financiare anuale ale societatilor comerciale este o obligatie legala instituita pe de o parte de Reglementarile contabile, iar pe de alta parte de Legea 82/1991, privind legea contabilitatii, si Legea 31/1990, privind societatile comerciale. Prevederile acestor acte normative sunt completate de prevederile Legii 162/2017, privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate.

Termenul de depunere al formularului 230, pentru anul 2019, a fost prelungit pana la 25 mai 2020. Se poate dispune directionarea unei sume pentru sustinerea entitatilor nonprofit/unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private.

Termenul de depunere al formularului 230, pentru anul 2019, a fost prelungit pana la 25 mai 2020. Se poate dispune directionarea unei sume pentru sustinerea entitatilor nonprofit/unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private.

Prorogare termen de depunere declaratie unica venit realizat an 2019 si estimare an 2020-modificare termene de plata- prin Ordonanta de urgneta nr.6/2020 a fost prorogat termenul de depunere

Prin Ordonanta nr. 6/2020, pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri fiscal-bugetare, a fost prorogat termenul de depunere al Declaratiei unice privind veniturile realizate in anul 2019 si veniturile estimate pentru anul 2020. Astfel, termenul nou de depunere al declaratiei unice este 25 mai 2020, fata de termenul initial care a fost 15 martie 2020.

Simplificare procedura pentru inregistrarea in scopuri de TVA prin optiune, incepand cu 01.02.2019, inregistrare conform art. 316 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal- pe baza de declaratie pe propria raspundere.

Prin Ordinul nr. 167/2019, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 80 din 31 ianuarie 2019, se introduce o noua procedura privind inregistrarea in scopuri de TVA a celor care realizeaza o cifra de afaceri in cursul unui an calendaristic inferioara plafonului de scutire prevazut la art. 310 alin. (1), lit.c) din Codul Fiscal, dar opteaza pentru aplicarea regimului normal de taxa.

CASS pentru dividende si venituri din alte surse pentru IANUARIE 2017. Agentia Nationala de Administrare Fiscala – ANAF a elaborat si publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 672 din 02 august 2018 Procedura de stabilire si de regularizare a contributiei de asigurari sociale de sanatate si a contributiei de asigurari sociale datorate de persoanele fizice, pentru anul 2017.

Pentru anul 2017, conform Ordinul 1701/2018, organul fiscal, prin decizie, stabileste si realizeaza regularizarea contributiei de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele fizice, pe baza declaratiei de venit estimat/normei de venit si a declaratiei privind venitul realizat/declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice-declaratia unica, precum si pe baza informatiilor din evidenta fiscala (declaratiile D205, D112 etc), dupa caz.

Copyright Taxasist