Logo Taxasis

Trecerea la ora de iarnă 2023

Ceasurile se dau înapoi, in noaptea de 28 spre 29 Octombrie, iar aceasta noaptea devine cea mai lungă noapte din an.

Corectarea erorilor cuprinse în situatiile financiare anuale 2019 si raportarile contabile anuale 2019 depuse de operatorii economici si persoanele juridice fara scop patrimonial- pana la depunerea celor aferente anului 2020.

Avand in vedere publicarea reglementarilor privind inchiderea exercitiului financiar aferent anului 2020, este de reamintit posibilitatea instituita prin ordinul MFP 450/2016, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 274 din 12 aprilie 2016, modificat si completat ulterior, de corectare a informatiilor transmise prin situatiile financiare anuale /raportarile financiare pentru 2019, conform Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situatiile financiare anuale si raportarile contabile anuale depuse de operatorii economici si persoanele juridice fara scop patrimonial.

Inventarierea anuala la 31.12.2020.

In vederea inchiderii exercitiului financiar 2020, va supunem atentiei obligativitatea legala privind efectuarea inventarierii datoriilor, creantelor si capitalurilor proprii ale societatii la 31.12.2020. Pe langa caracterul obligatoriu al activitatii de inventariere, asa cum este statutat de Legea 82/1991, art.7, alin(1), privind Legea contabilitatii, operatiunea este de importanta majora din punct de vedere al stabilirii si punerii de acord a existentei in fapt a elementelor patrimoniale ale societatii cu evidentele contabile. Pentru mai multe articole vizitati si: https://www.taxasist.ro/stiri.php?s_alert=3

Impozite si taxe locale 2021 impozite majorate- facilitati 2020

Potrivit Codului fiscal, pentru a evita plata unui impozit majorat pentru caladirile aflate in proprietatea societatilor sau pentru cele aflate in proprietatea persoanelor fizice, dar care au destinatie nerezidentiala.

Copyright Taxasist