Logo Taxasis

Societatile inregistrate la ONRC inactive temporar nu mai depun declaratii fiscale timp de maxim 3 ani.

06.06.2022

Prin Ordonanta nr. 11/2022 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru modificarea unor termene, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 97 din 31 ianuarie 2022, se aduc modificari importante legate de obligatiile fiscale ale entitatilor aflate in inactivitatea temporara, inregistrata la Registrul comertului si entitatilor care isi suspenda activitatea.

Astfel:

1. Societatile comerciale si alte entitati inregistrate in registrul comertului, pentru care exista inscrise mentiuni privind inactivitatea temporara, nu au obligatia depunerii declaratiilor fiscale pentru perioada in care se afla in inactivitate temporara, incepând cu data de 1 a lunii urmatoare inscrierii mentiunii privind inactivitatea temporara in registrul comertului.

2. Celelalte entitati, altele decât cele de mai sus nu au obligatia depunerii declaratiilor fiscale, pentru perioada pentru care au solicitat suspendarea activitatii la organismele care le-au autorizat, incepând cu data de 1 a lunii urmatoare inscrierii mentiunii privind suspendarea activitatii in registrul contribuabililor. (de exemplu profesiile liberale)

3. Aplicarea acestor prevederi inceteaza la data reluarii activitatii sau la implinirea unui termen de 3 ani de la data inregistrarii in registrul comertului a mentiunii privind inactivitatea temporara sau a mentiunii privind suspendarea activitatii in registrul contribuabililor.

4. Obligatiile de declarare, aferente activitatii desfasurate anterior inregistrarii inactivitatii temporare/suspendarii, se mentin.

Deci, pe perioada de inactivitate inregistrata la ONRC, potrivit Legii 31/1990, legea societatilor comerciale, sau pe perioada suspendarii, in cazul altor entitati , cum ar fi profesiile liberale, nu mai este necesara depunerea declaratiilor fiscale.

Perioada maxima de inactivitate nu poate depasi 3 ani.

De asemenea, nu trebuie confundatata aceasta inactivitate “legala” cu “inactivitatea fiscala”. Una din conditiile in care organul fiscal declara inactivitatea fiscala este chiar acesta, inactivitate inscrisa la registrul comertului, dar sunt si alte cazuri in care se declara incativitatea fiscala si care nu suprima obligatia de a depune declaratii fiscale. Atentie!

Pe perioada de inactivitate temporara nu este permisa desfasurarea niciunei activitati economice, cu atat mai mult sa se obtina venituri. In plus, nu trebuie omise obligatiile ce rezida din contractele cu furnizorii anterior incheiat, cum ar fi chiria, telefonia etc, care nu dispar odata cu declararea inactivitatii.

Din acest motiv, de mentionat, ca desi societatea nu va mai depune declaratii fiscale, totusi va avea obligatia tinerii contabilitatii potrivit Lg.82/1991 si a Reglementarilor contabile aplicabile, inclusiv depunerea situatiilor financiare anuale sau intermiare, daca este prevazut in actul constitutiv.

In mod special, la data inregistrarii la ONRC a inactivitatii temporare, care este un act voluntar al asociatilor, organul fiscal din oficiu, va declara si inactivitate fiscala, cu toate consecintele ce decurg din eventuala anulare a codului de inregistrare in scopuri de TVA, respectiv, obligatia ajustarii TVA, pentru bunurile imobile, stocuri etc.

Copyright 2019 Taxasist

Acest site foloseste cookie-uri. Daca vrei sa afli mai multe, intra aici.
Daca esti impotriva folosirii lor, te rugam sa iesi din acest site.