Logo Taxasis

Intreprinderi legate in acceptiunea impozitului pe veniturile microintreprinderilor si termen nou de declarare a modificarii vectorului fiscal pana pe 15.04.2024-clarificari OUG 31/2024.

02.04.2024

Prin OUG 31/2024, publicata in Monitorul Oficial nr. 274 din 29 martie 2024, valabila incepand cu data de 29.03.2024, se aduc clarificari oficiale cu privire la:

-         analiza ce trebuie facuta pentru a determina care sunt intreprinderile legate, in acceptiunea impozitului pe veniturile microintreprinderilor, dar si includerea in aceasta categorie, a intreprinderilor legate, a PFA/II

-         veniturile care se analizeaza pentru a stabili daca se depaseste plafonul de 500.000 euro, inclusiv, pentru intreprinderile legate

-         data la care se face analiza pentru a ramane microintreprindere incepand cu trimestrul 1 al anului 2024, dar si analiza in cursul anului

-         termenul de declarare a modificarii vectorului fiscal si masuri tranzitorii in cazul in care modificarea vectorului fiscal s-a produs, ca urmare a analizarii din perspectiva OUG 115/2023.

Intreprinderile legate:

O persoana juridica romana este legata cu o alta persoana (atentie persoana juridica sau persoana fizica) daca exista oricare dintre urmatoarele raporturi, astfel:

a) persoana juridica romana care verifica conditia detine la o alta persoana juridica romana (atentie! Persoana juridica romana), direct si/sau indirect, peste 25% din valoarea/numarul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot, sau aceasta are dreptul de a numi sau de a revoca administratorul/majoritatea membrilor consiliului de administratie, de conducere ori de supraveghere al acelei alte persoane juridice romane;

b) persoana juridica romana care verifica conditia este detinuta de o alta persoana juridica romana (atentie! Persoana juridica romana), direct si/sau indirect, cu peste 25% din valoarea/numarul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot, sau, la persoana juridica romana care verifica conditia, aceasta alta persoana juridica romana are dreptul de a numi sau de a revoca administratorul/majoritatea membrilor consiliului de administratie, de conducere ori de supraveghere;

c) persoana juridica romana care verifica conditia este legata cu o alta persoana juridica romana daca o persoana detine (Atentie! fizica sau juridica, romana sau straina), in mod direct si/sau indirect, peste 25% din valoarea/numarul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot, sau are dreptul de a numi sau de a revoca administratorul/majoritatea membrilor consiliului de administratie, de conducere ori de supraveghere atat la prima persoana juridica, cat si la cea de-a doua persoana juridica.

 In situatia in care persoana care detine titlurile de participare/drepturile de vot sau de numire/revocare este o persoana juridica romana, persoana juridica romana care verifica conditia cumuleaza si veniturile acestei persoane.

d) persoana juridica romana care verifica conditia daca:

-  are unul sau mai multi actionari/asociati (persoane fizice sau juridice) care detin, direct si/sau indirect, peste 25% din valoarea/numarul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot ale acestei persoane juridice romane,

-  actionarii/asociatii (persoane fizice) desfasoara si activitate economica prin intermediul unei persoane fizice autorizate/intreprinderi individuale/intreprinderi familiale/altei forme de organizare a unei activitati economice, fara personalitate juridica, autorizata potrivit legilor in vigoare.

 In aceasta situatie, veniturile inregistrate potrivit reglementarilor contabile aplicabile sau norma anuala de venit, stabilita/ajustata/redusa, potrivit prevederilor titlului IV, ale/a persoanei fizice autorizate/intreprinderii individuale/intreprinderii familiale/altei forme de organizare a unei activitati economice fara personalitate juridica, autorizata potrivit legilor in vigoare, se cumuleaza cu cele realizate de persoana juridica romana/alte intreprinderi legate.

Nota*) In sesul exprimat in lege, o detinere de pana la 25%, inclusiv,  fix 25%, nu obliga la o astfel de analiza. Atentie, trebuie peste 25%.

 Astfel:

1.       Pentru a fi microintreprindere inca incepand cu 01.01.2024, analiza indeplinirii tuturor criteriilor cumulative se face la data de referinta 31.12.2023:

a.       Intreprinderile legate – se va avea in vedere analiza detinerilor la 31.12.2023-de mai sus

b.       Veniturile luate in considerare-plafon 500.000 euro, inclusiv ale intreprinderilor legate (curs BNR la 31.12.2023)

                                                                  i. Nu vor fi proportionale cu detinerea stabilita mai sus

                                                                ii. Se vor avea in vedere veniturile persoanelor juridice ROMANE si ale PFA/II, alte forme de organizare pentru actionari/asociati, persoane fizice, care desfasoara o activitate independenta, inclusiv norma de venit stabilita/ajustata/redusa

                                                              iii. limita privind veniturile realizate se verifica luand in calcul veniturile realizate de persoana juridica romana, cumulate cu veniturile intreprinderilor legate cu aceasta, iar elementele care se iau in calcul sunt cele care constituie baza impozabila prevazuta la art. 53.

c.       De asemenea se vor verifica si criteriile legate de existenta unui salariat, daca este sau nu in lichidare, structura veniturilor, celelalte conditii anterior stabilite, inclusiv activitatea desfasurata si/sau depunerea situatiilor financiare restante, anterior anului 2023.

d.       Termenul de declarare a modificarii vectorului fiscal, in urma analizei de mai sus , pentru anul 2024, este 15.04.2024.

!! De asemenea, in cazul in care analiza a fost facuta anterior precizarilor din OUG 31/2024, pblicata in 29.03.2024, iar vectorul fiscal a fost deja modificat, iar in urma acestor clarificari, din analiza reiese o alta situatie, se va depune o noua declaratie corespunzator modificata.

!! Reamintim ca o persoana juridica romana, care a fost microintreprindere in anul 2023 si a iesit din sistem, nu va mai putea reveni in sistem niciodata, chiar daca la data de 31.12.2023 ar indeplini conditiile.

2.       In cursul anului 2024:

a.       Se vor analiza periodic conditiile stabilite mai sus

b.       In cazul veniturilor impreuna cu veniturile intreprinderilor legate cu microintreprinderea care se gaseste in situatia prevazuta la art. 47 alin. (11) lit. d) se cumuleaza si o patrime din norma anuala de venit stabilita/ajustata/redusa pentru anul fiscal curent a persoanelor fizice autorizate/intreprinderilor individuale/intreprinderilor familiale/altor forme de organizare a unei activitati economice fara personalitate juridica, autorizate potrivit legilor in vigoare, care datoreaza impozit pe baza normei anuale de venit, potrivit prevederilor titlului IV

c.       Termenul de declarare a modificarilor vectorului fiscal, in cursul anului, se face prin D700 si va duce la iesirea din sistem incepand cu data de intai a primei luni a trimestrului in care nu au mai fost indeplinita una din conditii.

Analiza se va face lunar, daca exista un risc, astfel incat pana pe 15 ale lunii urmatoare celei de aparitie a neconformitatii sa se faca modificarea vectorului fiscal.

Atentie! In cursul anului nu se poate iesi din sistemul de microintreprindere, decat daca nu mai sunt indeplinite conditiile cumulativ. Incepand cu anul urmator se poate schimba vectorul fiscal, prin optiune.

 

Cotele de impozit pe veniturile microintreprinderilor, incepand cu 01.01.2024 sunt:

 Cotele de impozitare pe veniturile microintreprinderilor sunt:

a)1%, pentru microintreprinderile care realizeaza venituri care nu depasesc 60.000 euro inclusiv si care nu desfasoara activitatile prevazute la lit. b) pct. 2;

b)3%, pentru microintreprinderile care:

1. realizeaza venituri peste 60.000 euro; sau

2. desfasoara activitati, principale sau secundare, corespunzatoare codurilor CAEN: 5821 - Activitati de editare a jocurilor de calculator, 5829 - Activitati de editare a altor produse software, 6201 - Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client), 6209 - Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei, 5510 - Hoteluri si alte facilitati de cazare similare, 5520 - Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata, 5530 - Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere, 5590 – Alte servicii de cazare, 5610 - Restaurante, 5621 - Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente, 5629 - Alte servicii de alimentatie n.c.a., 5630 - Baruri si alte activitati de servire a bauturilor, 6910 - Activitati juridice - numai pentru societatile cu personalitate juridica care nu sunt entitati transparente fiscal, constituite de avocati potrivit legii, 8621 – Activitati de asistenta medicala generala, 8622 -Activitati de asistenta medicala specializata, 8623 - Activitati de asistenta stomatologica, 8690 - Alte activitati referitoare la sanatatea umana.

Incepand cu data de 01.01.2024, potrivit Legii nr. 296/2023, se introduc trei noi alineate, alin. (41)-(43), cu urmatorul cuprins:
In cazul in care, in cursul anului fiscal, veniturile realizate de o microintreprindere depasesc nivelul de 60.000 euro sau microintreprinderea incepe sa desfasoare activitatile prevazute la alin. (1) lit. b) pct. 2, incepand cu trimestrul in care se inregistreaza astfel de situatii, este aplicabila cota de impozitare prevazuta la alin. (1) lit. b).

In situatia in care, in cursul anului fiscal, o microintreprindere nu mai desfasoara activitatile prevazute la alin. (1) lit. b) pct. 2 si veniturile nu depasesc nivelul de 60.000 euro, incepand cu trimestrul in care se inregistreaza astfel de situatii, este aplicabila cota de impozitare prevazuta la alin. (1) lit. a).

In situatia in care persoanele juridice romane care desfasoara activitati corespunzatoare codurilor CAEN prevazute la alin. (1) lit. b) pct. 2 obtin venituri si din alte activitati in afara celor corespunzatoare acestor coduri CAEN, cota de impozitare de 3% se aplica si pentru veniturile din aceste alte activitati.

Copyright Taxasist