Logo Taxasis

Impozite si taxe locale 2021 impozite majorate- facilitati 2020

07.12.2020

Potrivit Codului fiscal, pentru a evita plata unui impozit majorat pentru caladirile aflate in proprietatea societatilor sau pentru cele aflate in proprietatea persoanelor fizice, dar care au destinatie nerezidentiala:

·         Persoanele juridice, în cazul în care nu au actualizat valoarea fiscala/de impozitare a cladirilor în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinta 2021, respectiv raportul de evaluare sa fi fost efectuat la data de referinta 31.12.2017 si depus si inregistrat la directia de impozite si taxe locale a primariei pana la data de 31.03.2018, va recomandam depunerea unui nou raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat, pana la primul termen de plata, respectiv, 31.03.2021, pentru a evita achitarea impozitului majorat, în conformitate cu art.460 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Atentie insa, aceste rapoarte de evaluare intocmite de un evaluator autorizat nu au impact asupra inregistrarilor in contabilitate, ele au doar rol fiscal, in vederea calcularii impozitelor/taxelor pe cladire.

·         Persoanele fizice, care au in proprietate cladiri cu destinatie nerezidentiala (sedii sociale cu activitate, sedii secundare ale unor entitati care desfasoara activitati economice: SRL, PFA, II etc), în cazul în care nu au actualizat valoarea fiscala/de impozitare a cladirilor în ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referinta 2021, respectiv raportul de evaluare sa fi fost efectuat la data de referinta  31.12.2015 si depus la si inregistrat la directia de impozite si taxe locale a primariei pana la data de 31.03.2016, va recomandam depunerea unui nou raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat, pana la primul termen de plata, respectiv, 31.03.2021, pentru a evita achitarea impozitului majorat, în conformitate cu art.458 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Rapoartele de evaluare se depun, impreuna cu recipisa primita de la evaluator si cu o declaratie intocmita in acest sens, la directia/serviciul de impozite si taxe locale din cadrul primariilor de care apartine cladirea.

 

Facilitati fiscale 2020

n Puteti beneficia de anularea majorarilor de întarziere, restante la data de 31 martie 2020, inclusiv, conform hotararilor consiliilor locale, privind instituirea unor facilitati fiscale, pana la data de 15 decembrie 2020!

Pentru a beneficia de anularea accesoriilor (majorarilor de întarziere), contribuabilii trebuie sa îndeplineasca urmatoarele cerinte:

- sa achite toate obligatiile bugetare principale restante la 31 martie 2020 inclusiv, pana la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor;

- sa achite toate obligatiile bugetare principale si accesorii cu termene de plata cuprinse între data de 1 aprilie 2020 si data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;

- sa depuna o cerere de anulare a accesoriilor dupa îndeplinirea în mod corespunzator a conditiilor prevazute mai sus, dar nu mai tarziu de 15 decembrie 2020, sub sanctiunea decaderii.

Documentele necesare le gasiti fie pe site-ul institutiei de care apartine cladirea, fie va adresati personal primariilor sau prin e-mail.

n De asemenea, in functie de hotararile consiliilor locale, poate sa existe facilitatea  reesalonarilor la plata obligatiilor restante, in conditiile stabilite de acestea si cu respectarea prevederilor Codului Fiscal.

Documentele pot fi depuse la unele primarii si on line, la ghiseu sau prin posta, cu confirmare de primire.


Copyright Taxasist