Logo Taxasis
Audit de conformitate

Audit de conformitate

Taxele sunt platite cu sudoarea fiecarui om care munceste (Franklin D. Roosevelt)

Auditarea cheltuielilor/situatiilor financiare/ cererilor de plata si rambursare a proiectelor finantate din Fonduri Europene este cel mai adesea obligatorie. Cei dornici sa acceseze acest tip de fonduri trebuie sa ia in considerare la constructia bugetului si includerea costurilor legate de audit. Auditorul verifica eligibilitatea cheltuielilor efectuate in cadrul proiectului, confirmarea sumelor solicitate pentru rambursare in vederea eliminarii riscului de a returna fondurile primite, conformitatea cu bugetul aprobat, pe fiecare linie de cheltuieli, dar si respectarea bunelor practici legate de audit.

Auditorul trebuie sa urmareasca toate etapele realizarii si implemantarii fondurilor europene prin planificarea, controlul, evaluarea sistemelor de contabilitate si controlul intern, probele de audit, raportare.
Noi ne realizam misiunile de asigurare cu scop special privind eligibilitatea cheltuielilor si a surselor de finantare si/sau solicitate prin cereri de rambursare Autoritatii de Management sau altor entitati cu rol in gestionarea si certificarea fondurilor nerambursabile de la alti donatori, cu respectarea standardelor emise de C.A.F.R. si a protocoalelor incheiate cu MEF si Ministerul Fondurilor Europene.
Pentru proiectele ce urmeaza sa fie lansate in perioada 2014-2020 CAFR urmareste aplicarea ISA 805 si ISRS 3000.
Servicii conexe

Copyright Taxasist