Logo Taxasis

UEFA Euro 2024 sau Campionatul European de Fotbal UEFA 2024

⚡HAI, ROMÂNIA!!!⚡ “United by Football” (Uniți de fotbal)

Reglementarea activitatii de telemunca reglementata de Legea 81 din 30 martie 2018.

In Art. 2. din aceasta lege avem date explicatiile pentru noii termeni introdusi de lege, astfel: „a) telemuncă - forma de organizare a muncii prin care salariatul, în mod regulat și voluntar, își îndeplinește atribuțiile specifice funcției, ocupației sau meseriei pe care o deține, în alt loc decât locul de muncă organizat de angajator, cel puțin o zi pe lună, folosind tehnologia informației și comunicațiilor; b) telesalariat - orice salariat care desfășoară activitatea în condițiile prevăzute la lit. a).”

Obligatia reevaluarii imobilele cu detinatie “nerezidentiala” din 3 in 3 ani, de la data dobandirii (achizitie, mostenire, donatie) sau de la data ultimei reevaluari.

In cazul in care aveti o cladire/imobil/apartament care are in incinta un sediu social sau puncte de lucru pentru societati comerciale impozitul pe cladire este majorat pentru suprafata alocata acestor destinatii. Sunt excluse sediile sociale care sunt declarate la ONRC “fara activitate”.

Inventarierea anuala

In vederea inchiderii exercitiului financiar 2019, va supunem atentiei obligativitatea legala privind efectuarea inventarierii datoriilor, creantelor si capitalurilor proprii ale societatii la 31.12.2019.

Auditarea situatiilor financiare anuale 2019 /interimare si audit intern - obligatorii pentru societatile comerciale – Reglementari contabile aprobate prin Ordin 1802/2014

Auditarea situatiilor financiare anuale ale societatilor comerciale este o obligatie legala instituita pe de o parte de Reglementarile contabile, iar pe de alta parte de Legea 82/1991, privind legea contabilitatii, si Legea 31/1990, privind societatile comerciale. Prevederile acestor acte normative sunt completate de prevederile Legii 162/2017, privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate.

     

Copyright Taxasist