Logo Taxasis
Audit financiar

Audit financiar

Activitatea de audit financiar este reglementata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicata, modificata prin Legea nr. 26/2010

Consta in activitatea de examinare, in vederea exprimarii de catre auditorii financiari a unei opinii asupra situatiilor financiare, in conformitate cu Standardele internationale de audit financiar ale Federatiei Internationale a Contabililor (IFAC). Auditul financiar poate fi solicitat fie ca o obligatie legala, fie ca o obligatie statutara sau in mod expres de catre asociatii/actionarii entitatii. Opinia exprimata se consemneaza intr-un raport de audit destinat celor interesati.

Echipa noastra de auditori financiari, membri ai Camerei Auditorilor Financiari din Romania, prin procedee specifice, isi exprima o opinie cu privire la starea economica generala a unei companii, firme sau autoritati institutionale asa cum este redata ea in evidentele contabile, in conturi, bilanturi si fluxurile de trezorerie, dar care la randul lor acestea redau o imagine fidela a realitatii economice a societatii.
Servicii conexe

Copyright Taxasist